War Dance

Válečný tanec

WarDance.jpg

zpětzpět do galeriedalší

Během francouzsko-indiánských válek jednaly anglické úřady s Indiány o jejich válečné podpoře. Zatímco francouzští protivníci nebyli v získávání spojenců v řadách Indiánů tak úspěšní, anglické pokusy měly celkem úspěch. Částečně za to vděčí skotským horalům (Scottish Highlanders), ve kterých Indiáni viděli lidi velmi podobné sobě. Obě kultury měly suverénní a odvážné válečníky, měly velký respekt k vůdcům a řečníkům. Obě kultury si vážily a udržovaly staré rodové a kmenové tradice. Díky podobě v povaze a filozofii někdy Angličani Skoty nazývaly "bratranci Indiánů".

Během přípravy k boji prováděli horalové vlastní prastarý zvyk . . . válečný tanec. Robert Griffing ukazuje vojáka 42.horalského pluku uvnitř pevnosti Ticonderoga, který předpovídá pomocí starého horalského zvyku. Jestli se dotkne během tance meče pod svými nohami, předpovídá to smrt v následující bitvě. Dudák hraje na dudy. Irokézský válečník sleduje, očekávajíc výsledek.