Tecumseh

Tecumseh.jpg (237135 bytes)

zpět zpět do galerie další

Druhá polovina 18. století byla pro Indiány z oblasti východních lesů a Velkých jezer dobou úpadku a ústupu bělochům. Bílí osadníci kolonizací území za řekou Ohio neustále porušovali smlovy. Ohio bylo stanoveno roku 1768 smlouvou z Fort Stanwix jako poslední hranice mezi Indiány a bělochy. Tecumseh, Shawnee, narozený toho roku, věděl už od svého mládí, že indiánské národy se nemohou postavit bělošské síle pokud bude každý kmen vést svou vlastní válku. Věděl, že klíč k porážce bělochů leží v jednotě všech národů na východ od Mississippi. Po 23 let Tecumseh neúnavně pracoval na svém cíli - jednotném indiánském odporu spojujícím 32 národů od Velkých jezer až k Mexickému zálivu. Za pomoci svého bratra Tenskwatawy, proroka, vedl největší domorodý odpor v americké historii. Tecumseh zemřel v bitvě o Thames roku 1813. V době své smrti byl Indiány i bělochy považován za jednoho z největších amerických řečníků a vojevůdců.