Leaving

(Odchod)

Leaving.jpg (181749 bytes)

Pro Indiány východních lesů je rodina středem všeho. Rodina byla život, a život byl národ. Narůstající tlak bělošské expanze a válčení velmi ohrožovali národy v jejich jádru. Stále více byli lovci, bojovníci a sachemové nuceni odcházet pryč od svých domovů a rodin. Na tomto obraze vidíme muže připravujícího se k cestě. Je otcem, manželem a synem těch, kteří jsou kolem.

zpětzpět do galeriedalší