I Have Something To Say

Musím vám něco sdělit

IHaveSomethinkToSay

zpět zpět do galerie další

Indiáni východních lesů měli mluvené slovo ve veliké úctě. Kdo se stal obratným řečníkem, byl kmenem vysoce vážený. Nejlepší mluvčí se ve kmeni stávali velmi důležitými a vlivnými osobnostmi. Mnohdy se stali sachemy, nabo náčelníky odpovědnými za "politické" názory národa. Ať už řečník hovořil k velké radě o několika stech posluchačích, nebo jen k několika lidem, vždy mu byl dán respekt a absolutní pozornost všech přítomných. Mezi Lenapy, nebo Delawary mluvčí často začínali frází: "N'petalogalgun", znamenající "Musím vám něco sdělit."