Council With The Allies

Porada se spojenci

CouncilWithTheAllies.jpg (267091 bytes)

zpět zpět do galerie další

Tato scéna zobrazuje generála Louise-Josefa markýze de Montcalm, jak se setkává se svými indiánskými spojenci blízko francouzské pevnosti Carillon na břehu Champlainova jezera. Dnes je tato pevnost známa více jako Ticonderoga. Někteří Indiáni přišli až z takové dálky, jako západní velká jezera, aby se připojili k Montcalmovi, který jimi byl považován za velkého vůdce. Mluvit s generálem bylo mezi Indiány považováno za velkou čest.